Begrijp Geheugen Management en Kritieke Geheugen Metingen

Geheugen beheer is verwarrend, soms wel meer dan welk ander aspect van computer prestaties dan ook.
Als je het web afschuimt voor informatie rondom dit thema, dan ben je vast en zeker al heel wat misleidende informatie en technische misinterpretaties tegengekomen. Wanneer je de volgende begrippen goed onder de knie krijgt, zul je dit thema rond geheugen gebruik op Windows PC’s beter begrijpen.

Fysiek geheugen
refereert aan de actueel aanwezige RAM chips of modules, typisch geïnstalleerd op het computer moederbord. De beschikbare hoeveelheid fysiek RAM geheugen kan wel eens minder zijn dan de totale hoeveelheid aanwezig RAM geheugen wanneer een systeem component dit voor zijn eigen werkzaamheden gebruikt, zoals in het gedeeld geheugen verhaal in video subsystemen op portable computers. Fysiek geheugen metingen (totaal en ingebruik) worden gerapporteerd op het Prestatie tabblad onder windows Taak beheer en op het tabblad van de  bron controle monitor:

Virtueel geheugen bestaat uit fysiek geheugen plus de hoeveelheid ruimte in het page bestand, wat is opgeslagen op de harde schijf.

Kernel geheugen wordt beheerd door Windows zelf en wordt gebruikt om systeem service te bieden aan applicaties. Paged geheugen kan worden opgeslagen naar het page bestand en vervangen door applicatie geheugen indien nodig. “Nonpaged” geheugen moet  ten alle tijde in fysiek geheugen blijven.

Cached geheugen houdt data of programma code vast dat is in geheugen gedurende een sessie is geladen, maar niet langer in gebruik is. Wanneer nodig zal de Windows memory manager de inhoud van cached memory flushen (leeg maken) om ruimte te maken om opnieuw opgeroepen data te kunnen bevatten.

Vrij geheugen vertegenwoordigd RAM dat geen data of programmacode bevat en vrij is voor direct gebruik.
Werkset is de term die de hoeveelheid geheugen beschrijft die in gebruik is door een proces.  Eigen Werkset is de hoeveelheid geheugen die is toegewezen aan het proces en niet wordt vrijgegeven voor een ander programma’s om te gebruiken; Deelbaar Werkset kan wordne opgegeven als fysiek RAM schaars dreigt te raken. Piek werkset is de hoogste genoteerde waarde in een huidige instantie van dit proces.
Toegewezen (commit size) is de totale hoeveelheid virtueel geheugen dat in gebruik is geweest voor een programma (toegewezen, committed) in de huidige sessie, inclusief het geheugen dat uit fysiek geheugen is gepaged naar het harde schijf page bestand.
De geheugen en Fysieke geheugen tellers op het taakbeheer prestaties tabblad vertegenwoordigen de som van de waarde van alle processen en de kernel. De toegewezen limiet is de hoeveelheid fysiek RAM en page bestand beschikbaar in andere woorden, het maximum virtueel geheugen.

Harde fouten zijn ook bekend page fouten (page faults). Ondanks de negatieve klank van de naam, is dit geen foutconditie. Echter vertegenwoordig het een instantie waar een benodigd blok geheugen nodig is voor het besturingssysteem of een applicatie en moet worden gehaald van het page bestand op de harde schijf of uit fysiek geheugen. Een constant hoge waarde van harde fouten per seconde is indicatie voor mischien een excessief gebruik van virtueel geheugen en tegenvallende prestaties.

De beste manier om het adequate gebruik van geheugen in jouw computersysteem in de gaten te houden is te kijken naar de geheugen grafieken in de broncontrole (windows 7), de groene portie van de balk is indicatief voor het percentage fysiek geheugen dat in gebruik is. Blauwe kleuren geven aan dat geheugen beschikbaar is op oproepbasis (standby). Het is ook belangrijk om de groene lijn op de gafiek in de gaten te houden , die indicatief is voor het aantal gegenereerde harde fouten per seconde van jouw systeem. als je een piek ziet voor langere tijd zul je een nader onderzoek moeten instellen hoe dit geheugen gebruik is opgebouwd. Let daarbij speciaal op deze gegevens wanneer je veel van je systeem vraagt – je kunt zelfs een stress test overwegen door succesievelijk applicaties te openen die je regelmatig gebruikt. Schakel heen en weer tussen deze porgramma’s , open en bewerk enkele databestanden, browse een dozijn webpagina’s, probeer meer resources aan te spreken dan je normaliter zou doen. Als je tegen het spreekwoordelijke plafond aankomt kun je een prestatie winst krijgen door extra RAM geheugen bij te plaatsen.

Hang je zelf niet op aan percentages. Als je routinematig tegen 85 procent geheugen gebruik op een Windows 7 64 bit machine met 6 GB fysiek RAM geheugen aanloopt, heb je altijd nog 900 MB vrij RAM, wat genoeg hoofdruimte biedt.