TECHNET 2. 0- 6 Episode – TechNet Wiki komt eraan

2. 0 – 6 Episode – TechNet Wiki

Een ieder van u heeft waarschijnlijk wel eens gebruikt gamaakt ‘s werelds populairste Wiki sites http://wikipedia.org genaamd. De Engelse sectie op die site bevat 3,2 miljoen artikelen en er zijn veel meer ondersteunde talen. Een fragment uit de missie van de site is “bekrachtigen om mensen overal ter wereld informatie te laten verzamelen en een pedagogische inslag te ontwikkelen”.
Microsoft® heeft een soortgelijke TechNet missie.

zoals u zich van TechNet 2.0 – Episode 1 – Core Scenarios and Branding, zult herrineren ligt de focus voor alle Technet scenarios op inhoud , vindbaarheid en participatie. Men nodigt een ieder uit om deel te nemen en welke techniek is daarvoor beter geschikt voor het vinden van inhoud en bewerken ervan, dan de Wiki technology?

Later dit jaar lanceert TechNet en de Server & Cloud Division als partners de nieuwe TechNet Wiki.

home

Er zijn een aantal interessante eigenschappen die deel uit maken van deze Wiki implementatie. de visulele tag cloud zal je opgevallen zijn. Wanneer het plaatje onduidelijk is , klik je op een van de andere screenshots voor een grotere afbeelding ervan. Tag clouds zijn ideaal voor het navigeren door een groot aantal artikelen alsmede inzicht krijgen waar er activiteit plaatsvindt. De Wiki heeft verschillende views die afhaneklijk zijn of je bent ingelogd of niet. het zla je opvalle nu men niet is ongelogd in het scherm hierboven en men krijgt snel inzicht in de activiteiten die plaatsvinden, contact informatie, en hoe de Wiki te gebruiken.

Wanneer je beng ingelogd , krijgt men additionele informatie te zien.  In feite , is in dit geval gekozen om op de Windows Server tag cloud te klikken en een overzichtslijst te krijgen van getagde artikelen in de volgende schermafdruk.

tagcloud

De aandacht valt meteen op een artikele waarin de schrijver in is geïnteresseerd. je kunt dat zien dat hetgeen aan gerefereerd wordt het artikele met Event ID 3112 is. het is het derde artikel van boven. Men klikt op de artikel link en er wordt direct de volgende informatie gepresenteerd . Zoals je kunt zien , beschrijft Tony Soper over het trouble-shootingproces van een Hyper-V virtual machine issue. Mocht je Tony niet kennen, hij is een van ’s werelds experts op dit onderwerp.

article

dit specifieke artikel en de conditie was interessant voro de auteur vanwege het feit dat na het aanpassen van de Boot Configuration Data (BCD) van zijn machine , Hij abusieveleijk de parameter om de hypervisor te starten op Windows Server 2008 R2 boot entry in de  BCD store had gewijzigd. Tony’s artikel beschrijft dit in detail en hoe je dit kunt oplossen of verwijst je naar een artikel voor addiotionele hulp. Waarvan akte….

een ander aspect van deze Wiki is de mogelijkheid om wijzigingen te zien die zijn aangebracht in de voorgaande versies. Je kunt ze zelfs vergelijken mocht je de revisie historie willen bekijken. In de schermafdruk beneden , vergelijkt de auteur de hudige versie met versie # 16.

history

nadat hij op de vergelijk knop heeft geklikt , Kun je de revisies zien die hebben plaatsgevonden zoals aangegeven hierbenedenI.

compare

zoals je kunt zien , corrigeert Tony zijn eigen artikel maar eenieder van ons kan hier informatie aan toevoegen of wijzigingen aanbrengen. In dit specifieke geval , zou je wat informatie betreffende “Boot from VHD” technologie kunen toevoegen en waarom voorzichtigheid geboden is bij het wijzigen van de BCD entry en daardoor de hypervisor autorun parameter te verprutsen. Wiki’s zijn ideaal voor het collecteren van dit soort informatie en men spant zich bij Microsoft erg in om dit binnenkort ook voor U mogelijk te maken.

Microsoft gelooft in een  publieke wiki voor technische inhoud op TechNet het potentieel heeft om de vervolgstap te zijn in alledrie aandachtsgebieden:

  • Met betrekking tot inhoud (content), ondanks het feit dat Microsoft teams geweldige inhoud toevoegen, kunnen zij onmogelijk auteur zijn van alle content die klanten nodig hebben om succesvol te zijn, en een wiki die informatie vanuit de gemeeschap levert zal een toename beteken in de beschikbaarheid van technische informatie breedte en diepte voor IT Proffesionals.
  • Voor participatie, is wiki een uitstekende nieuwe manier voor elke IT pro om technische kennis te maken en te delen, samen te werken met andere technisch geengageerden en met Microsoft, en aan zijn identiteit en reputatie te bouwen binnen de TechNet gemeenschap.

hierboven is het woord “potentieel” gebruikt omdat Microsoft niet in staat is om de TechNet Wiki geheel tot een eigen succes te maken – succes hangt uiteindelijk af van direct engagement, ondersteuning , en toenemende terugkoppeling vanuit de IT gemeenschap.

Het is een “grote gok”  voor iedereen, maar een waar men in gelooft en men bereid is om te nemen.

dus start vandaag nog met jouw terugkoppeling – wat vindt je van dit TechNet Wiki?initiatief  geef FEEDBACK hier. namens Microsoft dank!

[NOTE] The screenshots are of our internal beta staging server so there may be some subtle differences by the time we provide access. Enjoy!

Begrijp Geheugen Management en Kritieke Geheugen Metingen

Geheugen beheer is verwarrend, soms wel meer dan welk ander aspect van computer prestaties dan ook.
Als je het web afschuimt voor informatie rondom dit thema, dan ben je vast en zeker al heel wat misleidende informatie en technische misinterpretaties tegengekomen. Wanneer je de volgende begrippen goed onder de knie krijgt, zul je dit thema rond geheugen gebruik op Windows PC’s beter begrijpen.

Fysiek geheugen
refereert aan de actueel aanwezige RAM chips of modules, typisch geïnstalleerd op het computer moederbord. De beschikbare hoeveelheid fysiek RAM geheugen kan wel eens minder zijn dan de totale hoeveelheid aanwezig RAM geheugen wanneer een systeem component dit voor zijn eigen werkzaamheden gebruikt, zoals in het gedeeld geheugen verhaal in video subsystemen op portable computers. Fysiek geheugen metingen (totaal en ingebruik) worden gerapporteerd op het Prestatie tabblad onder windows Taak beheer en op het tabblad van de  bron controle monitor:

Virtueel geheugen bestaat uit fysiek geheugen plus de hoeveelheid ruimte in het page bestand, wat is opgeslagen op de harde schijf.

Kernel geheugen wordt beheerd door Windows zelf en wordt gebruikt om systeem service te bieden aan applicaties. Paged geheugen kan worden opgeslagen naar het page bestand en vervangen door applicatie geheugen indien nodig. “Nonpaged” geheugen moet  ten alle tijde in fysiek geheugen blijven.

Cached geheugen houdt data of programma code vast dat is in geheugen gedurende een sessie is geladen, maar niet langer in gebruik is. Wanneer nodig zal de Windows memory manager de inhoud van cached memory flushen (leeg maken) om ruimte te maken om opnieuw opgeroepen data te kunnen bevatten.

Vrij geheugen vertegenwoordigd RAM dat geen data of programmacode bevat en vrij is voor direct gebruik.
Werkset is de term die de hoeveelheid geheugen beschrijft die in gebruik is door een proces.  Eigen Werkset is de hoeveelheid geheugen die is toegewezen aan het proces en niet wordt vrijgegeven voor een ander programma’s om te gebruiken; Deelbaar Werkset kan wordne opgegeven als fysiek RAM schaars dreigt te raken. Piek werkset is de hoogste genoteerde waarde in een huidige instantie van dit proces.
Toegewezen (commit size) is de totale hoeveelheid virtueel geheugen dat in gebruik is geweest voor een programma (toegewezen, committed) in de huidige sessie, inclusief het geheugen dat uit fysiek geheugen is gepaged naar het harde schijf page bestand.
De geheugen en Fysieke geheugen tellers op het taakbeheer prestaties tabblad vertegenwoordigen de som van de waarde van alle processen en de kernel. De toegewezen limiet is de hoeveelheid fysiek RAM en page bestand beschikbaar in andere woorden, het maximum virtueel geheugen.

Harde fouten zijn ook bekend page fouten (page faults). Ondanks de negatieve klank van de naam, is dit geen foutconditie. Echter vertegenwoordig het een instantie waar een benodigd blok geheugen nodig is voor het besturingssysteem of een applicatie en moet worden gehaald van het page bestand op de harde schijf of uit fysiek geheugen. Een constant hoge waarde van harde fouten per seconde is indicatie voor mischien een excessief gebruik van virtueel geheugen en tegenvallende prestaties.

De beste manier om het adequate gebruik van geheugen in jouw computersysteem in de gaten te houden is te kijken naar de geheugen grafieken in de broncontrole (windows 7), de groene portie van de balk is indicatief voor het percentage fysiek geheugen dat in gebruik is. Blauwe kleuren geven aan dat geheugen beschikbaar is op oproepbasis (standby). Het is ook belangrijk om de groene lijn op de gafiek in de gaten te houden , die indicatief is voor het aantal gegenereerde harde fouten per seconde van jouw systeem. als je een piek ziet voor langere tijd zul je een nader onderzoek moeten instellen hoe dit geheugen gebruik is opgebouwd. Let daarbij speciaal op deze gegevens wanneer je veel van je systeem vraagt – je kunt zelfs een stress test overwegen door succesievelijk applicaties te openen die je regelmatig gebruikt. Schakel heen en weer tussen deze porgramma’s , open en bewerk enkele databestanden, browse een dozijn webpagina’s, probeer meer resources aan te spreken dan je normaliter zou doen. Als je tegen het spreekwoordelijke plafond aankomt kun je een prestatie winst krijgen door extra RAM geheugen bij te plaatsen.

Hang je zelf niet op aan percentages. Als je routinematig tegen 85 procent geheugen gebruik op een Windows 7 64 bit machine met 6 GB fysiek RAM geheugen aanloopt, heb je altijd nog 900 MB vrij RAM, wat genoeg hoofdruimte biedt.