TECHNET 2. 0- 6 Episode – TechNet Wiki komt eraan

2. 0 – 6 Episode – TechNet Wiki

Een ieder van u heeft waarschijnlijk wel eens gebruikt gamaakt ‘s werelds populairste Wiki sites http://wikipedia.org genaamd. De Engelse sectie op die site bevat 3,2 miljoen artikelen en er zijn veel meer ondersteunde talen. Een fragment uit de missie van de site is “bekrachtigen om mensen overal ter wereld informatie te laten verzamelen en een pedagogische inslag te ontwikkelen”.
Microsoft® heeft een soortgelijke TechNet missie.

zoals u zich van TechNet 2.0 – Episode 1 – Core Scenarios and Branding, zult herrineren ligt de focus voor alle Technet scenarios op inhoud , vindbaarheid en participatie. Men nodigt een ieder uit om deel te nemen en welke techniek is daarvoor beter geschikt voor het vinden van inhoud en bewerken ervan, dan de Wiki technology?

Later dit jaar lanceert TechNet en de Server & Cloud Division als partners de nieuwe TechNet Wiki.

home

Er zijn een aantal interessante eigenschappen die deel uit maken van deze Wiki implementatie. de visulele tag cloud zal je opgevallen zijn. Wanneer het plaatje onduidelijk is , klik je op een van de andere screenshots voor een grotere afbeelding ervan. Tag clouds zijn ideaal voor het navigeren door een groot aantal artikelen alsmede inzicht krijgen waar er activiteit plaatsvindt. De Wiki heeft verschillende views die afhaneklijk zijn of je bent ingelogd of niet. het zla je opvalle nu men niet is ongelogd in het scherm hierboven en men krijgt snel inzicht in de activiteiten die plaatsvinden, contact informatie, en hoe de Wiki te gebruiken.

Wanneer je beng ingelogd , krijgt men additionele informatie te zien.  In feite , is in dit geval gekozen om op de Windows Server tag cloud te klikken en een overzichtslijst te krijgen van getagde artikelen in de volgende schermafdruk.

tagcloud

De aandacht valt meteen op een artikele waarin de schrijver in is geïnteresseerd. je kunt dat zien dat hetgeen aan gerefereerd wordt het artikele met Event ID 3112 is. het is het derde artikel van boven. Men klikt op de artikel link en er wordt direct de volgende informatie gepresenteerd . Zoals je kunt zien , beschrijft Tony Soper over het trouble-shootingproces van een Hyper-V virtual machine issue. Mocht je Tony niet kennen, hij is een van ’s werelds experts op dit onderwerp.

article

dit specifieke artikel en de conditie was interessant voro de auteur vanwege het feit dat na het aanpassen van de Boot Configuration Data (BCD) van zijn machine , Hij abusieveleijk de parameter om de hypervisor te starten op Windows Server 2008 R2 boot entry in de  BCD store had gewijzigd. Tony’s artikel beschrijft dit in detail en hoe je dit kunt oplossen of verwijst je naar een artikel voor addiotionele hulp. Waarvan akte….

een ander aspect van deze Wiki is de mogelijkheid om wijzigingen te zien die zijn aangebracht in de voorgaande versies. Je kunt ze zelfs vergelijken mocht je de revisie historie willen bekijken. In de schermafdruk beneden , vergelijkt de auteur de hudige versie met versie # 16.

history

nadat hij op de vergelijk knop heeft geklikt , Kun je de revisies zien die hebben plaatsgevonden zoals aangegeven hierbenedenI.

compare

zoals je kunt zien , corrigeert Tony zijn eigen artikel maar eenieder van ons kan hier informatie aan toevoegen of wijzigingen aanbrengen. In dit specifieke geval , zou je wat informatie betreffende “Boot from VHD” technologie kunen toevoegen en waarom voorzichtigheid geboden is bij het wijzigen van de BCD entry en daardoor de hypervisor autorun parameter te verprutsen. Wiki’s zijn ideaal voor het collecteren van dit soort informatie en men spant zich bij Microsoft erg in om dit binnenkort ook voor U mogelijk te maken.

Microsoft gelooft in een  publieke wiki voor technische inhoud op TechNet het potentieel heeft om de vervolgstap te zijn in alledrie aandachtsgebieden:

  • Met betrekking tot inhoud (content), ondanks het feit dat Microsoft teams geweldige inhoud toevoegen, kunnen zij onmogelijk auteur zijn van alle content die klanten nodig hebben om succesvol te zijn, en een wiki die informatie vanuit de gemeeschap levert zal een toename beteken in de beschikbaarheid van technische informatie breedte en diepte voor IT Proffesionals.
  • Voor participatie, is wiki een uitstekende nieuwe manier voor elke IT pro om technische kennis te maken en te delen, samen te werken met andere technisch geengageerden en met Microsoft, en aan zijn identiteit en reputatie te bouwen binnen de TechNet gemeenschap.

hierboven is het woord “potentieel” gebruikt omdat Microsoft niet in staat is om de TechNet Wiki geheel tot een eigen succes te maken – succes hangt uiteindelijk af van direct engagement, ondersteuning , en toenemende terugkoppeling vanuit de IT gemeenschap.

Het is een “grote gok”  voor iedereen, maar een waar men in gelooft en men bereid is om te nemen.

dus start vandaag nog met jouw terugkoppeling – wat vindt je van dit TechNet Wiki?initiatief  geef FEEDBACK hier. namens Microsoft dank!

[NOTE] The screenshots are of our internal beta staging server so there may be some subtle differences by the time we provide access. Enjoy!

Begrijp Geheugen Management en Kritieke Geheugen Metingen

Geheugen beheer is verwarrend, soms wel meer dan welk ander aspect van computer prestaties dan ook.
Als je het web afschuimt voor informatie rondom dit thema, dan ben je vast en zeker al heel wat misleidende informatie en technische misinterpretaties tegengekomen. Wanneer je de volgende begrippen goed onder de knie krijgt, zul je dit thema rond geheugen gebruik op Windows PC’s beter begrijpen.

Fysiek geheugen
refereert aan de actueel aanwezige RAM chips of modules, typisch geïnstalleerd op het computer moederbord. De beschikbare hoeveelheid fysiek RAM geheugen kan wel eens minder zijn dan de totale hoeveelheid aanwezig RAM geheugen wanneer een systeem component dit voor zijn eigen werkzaamheden gebruikt, zoals in het gedeeld geheugen verhaal in video subsystemen op portable computers. Fysiek geheugen metingen (totaal en ingebruik) worden gerapporteerd op het Prestatie tabblad onder windows Taak beheer en op het tabblad van de  bron controle monitor:

Virtueel geheugen bestaat uit fysiek geheugen plus de hoeveelheid ruimte in het page bestand, wat is opgeslagen op de harde schijf.

Kernel geheugen wordt beheerd door Windows zelf en wordt gebruikt om systeem service te bieden aan applicaties. Paged geheugen kan worden opgeslagen naar het page bestand en vervangen door applicatie geheugen indien nodig. “Nonpaged” geheugen moet  ten alle tijde in fysiek geheugen blijven.

Cached geheugen houdt data of programma code vast dat is in geheugen gedurende een sessie is geladen, maar niet langer in gebruik is. Wanneer nodig zal de Windows memory manager de inhoud van cached memory flushen (leeg maken) om ruimte te maken om opnieuw opgeroepen data te kunnen bevatten.

Vrij geheugen vertegenwoordigd RAM dat geen data of programmacode bevat en vrij is voor direct gebruik.
Werkset is de term die de hoeveelheid geheugen beschrijft die in gebruik is door een proces.  Eigen Werkset is de hoeveelheid geheugen die is toegewezen aan het proces en niet wordt vrijgegeven voor een ander programma’s om te gebruiken; Deelbaar Werkset kan wordne opgegeven als fysiek RAM schaars dreigt te raken. Piek werkset is de hoogste genoteerde waarde in een huidige instantie van dit proces.
Toegewezen (commit size) is de totale hoeveelheid virtueel geheugen dat in gebruik is geweest voor een programma (toegewezen, committed) in de huidige sessie, inclusief het geheugen dat uit fysiek geheugen is gepaged naar het harde schijf page bestand.
De geheugen en Fysieke geheugen tellers op het taakbeheer prestaties tabblad vertegenwoordigen de som van de waarde van alle processen en de kernel. De toegewezen limiet is de hoeveelheid fysiek RAM en page bestand beschikbaar in andere woorden, het maximum virtueel geheugen.

Harde fouten zijn ook bekend page fouten (page faults). Ondanks de negatieve klank van de naam, is dit geen foutconditie. Echter vertegenwoordig het een instantie waar een benodigd blok geheugen nodig is voor het besturingssysteem of een applicatie en moet worden gehaald van het page bestand op de harde schijf of uit fysiek geheugen. Een constant hoge waarde van harde fouten per seconde is indicatie voor mischien een excessief gebruik van virtueel geheugen en tegenvallende prestaties.

De beste manier om het adequate gebruik van geheugen in jouw computersysteem in de gaten te houden is te kijken naar de geheugen grafieken in de broncontrole (windows 7), de groene portie van de balk is indicatief voor het percentage fysiek geheugen dat in gebruik is. Blauwe kleuren geven aan dat geheugen beschikbaar is op oproepbasis (standby). Het is ook belangrijk om de groene lijn op de gafiek in de gaten te houden , die indicatief is voor het aantal gegenereerde harde fouten per seconde van jouw systeem. als je een piek ziet voor langere tijd zul je een nader onderzoek moeten instellen hoe dit geheugen gebruik is opgebouwd. Let daarbij speciaal op deze gegevens wanneer je veel van je systeem vraagt – je kunt zelfs een stress test overwegen door succesievelijk applicaties te openen die je regelmatig gebruikt. Schakel heen en weer tussen deze porgramma’s , open en bewerk enkele databestanden, browse een dozijn webpagina’s, probeer meer resources aan te spreken dan je normaliter zou doen. Als je tegen het spreekwoordelijke plafond aankomt kun je een prestatie winst krijgen door extra RAM geheugen bij te plaatsen.

Hang je zelf niet op aan percentages. Als je routinematig tegen 85 procent geheugen gebruik op een Windows 7 64 bit machine met 6 GB fysiek RAM geheugen aanloopt, heb je altijd nog 900 MB vrij RAM, wat genoeg hoofdruimte biedt.

Microsoft® Azure kosten berekening

Factuur overzicht Windows Azuur Platform

Er  zijn nog veel vragen over hoe Windows Azure Platform facturering werkt, zodat Microsoft dacht dat zij enkele aanvullende uitleg en definities wilden bieden.  Neem gerust contact op met Microsoft on line services voor klanten ondersteuning of u kunt een opmerking hier plaatsen als u meer vragen hebt.  U kunt ook een kijkje nemen op Windows Azure Platform biedt vergelijkings tabel waarmee u kunt beslissen welke van de huidige Windows Azure Platform biedt het beste, en voldoet  aan uw behoeften.

Het Microsoft Online klanten Service Portal (MOCP) beperkt één account eigenaar van de Windows Live ID (WLID) per MOCP rekening.  De account eigenaar kan ,abonnementen maken en beheren, facturerings- en gebruiks gegevens weer geven en opgeven van de Service-beheer voor elk abonnement.  Grote bedrijven maken meerdere abonnementen aan voor het ontwerpen van een effectieve account structuur die hun strategie gaan op de markt ondersteunt/weerspiegelt. De Service Administrator (WLID Service Admin) beheert, diensten en -implementaties, maar kan geen abonnementen maken.

Voor elke MOCP rekening kunt de account beheerder een of meer abonnementen laten maken. Voor elk abonnement kunt het beheerders account of een ander WLID opgeven als de service administrator.  De service administrator WLID kan dezelfde zijn of een anderen als de account eigenaar en in persona maakt die gebruik van het Windows-Platform Azure.
De oprichting van een abonnement op de portal-site van Microsoft Online klanten Service Portal (MOCP) resulteert in een project in de Windows Azure portal.

Het onderstaande diagram ziet u de relatie tussen onderdelen. U kunt de onderdelen in groen op dit moment upgraden:

Projecten

Een project kunt maximaal twintig services toewijzen. Resources in het project worden gedeeld door alle services die zijn gemaakt. De middelen zijn onderverdeeld in instanties/cores Computing en opslag accounts:

  • Het project zal hebben standaard 20 kleine Computing exemplaren die kunnen worden gebruikt. Deze kleine Computing exemplaren kan bestaan uit een willekeurige combinatie van VM formaten, voor zover het totale aantal cores in alle gedistribueerde services binnen het project niet meer bedraagt dan 20.
  • Wanneer u moet het nummer verhogen, neemt u contact op met ondersteuning voor klanten van Microsoft Online Services en zal de facturerings account laten verifiëren en de aangevraagde kleine Computing exemplaren/cores, onverminderd een eventuele krediet controle bieden. U kunt ook ontwerpen hoe wilt u de cores toegewezen hebben. Standaard worden de beschikbare middelen als het aantal kleine exemplaren van de Computing geteld. Dit is de conversie berekenen exemplaren:
Aanleg grootte berekenen CPU Geheugen Instantie-opslag
Kleine 1,6 GHz 1,75 GB 225 GB
Medium 2 x 1,6 GHz 3. 5 GB 490 GB
Grote 4 x 1,6 GHz 7 GB 1.000 GB
Extra groot 8 x 1,6 GHz 14 GB 2,040 GB

Tabel 1: Vergelijking van exemplaren van berekenen

  • De Computing exemplaren worden gedeeld tussen de actieve services in het project (met inbegrip van de productie en  staging omgevingen), zodat er meerdere services met een verschillend aantal exemplaren worden berekend op maximaal beschikbaar voor dat project.
  • 5 Opslag rekeningen per project. U kunt aanvragen te verhogen dat maximaal 20 opslag rekeningen per project door contact op te nemen met Microsoft on line services voor klanten ondersteuning. Als u meer dan 20 opslag accounts nodig hebt, moet u een nieuw abonnement wilt aanschaffen.

Diensten

U kunt in totaal 20 services per project hebben.  De services zijn waarin toepassingen worden ingezet en elke service biedt twee omgevingen: productie- en faserings.  Dit is zichtbaar wanneer u een service in de Windows Azure portal-site maakt.

Een service kan een maximum van vijf rollen per toepassing hebben. Dit omvat alle combinaties van verschillende web en rollen van de werknemer op hetzelfde configuratiebestand met een maximum van 5. Elke rol kan een willekeurig aantal VM’s hebben. Bijvoorbeeld:

Standaard 3-tier toepassings: web-Business-data-lagen naar Windows Azuur rollen

In dit voorbeeld heeft de service 2 rollen, elke rol aan een specifieke werknemer functie. Web rol werknemer, web-tier, zorgt voor de webinterface. De rol van werknemers, laag van de bedrijfs is verantwoordelijk voor de bedrijfs logica. Elke rol kan hebben op een willekeurig aantal VM’s/cores, maximaal beschikbaar is op het project.

Vanuit het perspectief Azuur bronnen als wij deze service implementeren we gebruiken de volgende bronnen:

1 x service

-Web rol = 3 kleine berekenen knoop punten (3 x kleine VM’s)

-Werknemer rol = 4 Small berekenen knoop punten (2 x gemiddeld VM’s)

-Twee rollen gebruikt

Links van de totale middelen van het project:

-Diensten (20-1) = 19

-Kleine berekenen knoop punten (20-7) = 13 kleine compute-exemplaren

-Opslag rekeningen = 5

NOTITIE: U zult worden gefactureerd voor rol resources die u gebruikt in een geïmplementeerde service, zelfs als de rollen op deze services zijn niet actief zijn (i.e.,”suspended”). Als u niet gebruiken voor een service niet in rekening gebracht wilt zien, moet u de implementaties die zijn gekoppeld aan deze service verwijderen.

Microsoft-partner behandelt de problemen van de opslag in virtual data centers

Microsoft-partner behandelt de problemen van de opslag in virtual data centers


Een opslag virtualisatie inbedrijfstelling Virsto Software genoemd heeft , een Microsoft Hyper-V-invoegtoepassing ontwikkeldwaarmee u sneller toegang tot gegevens in gevirtualiseerde data centers verkrijgt.

10 startende bekijken in 2010

Virsto is opgericht in 2007 door de voormalige leiding gevenden van Sun en Veritas Software die u  de I/O knel punten veroorzaakt door het gebruik van virtualisatie wilt vermijden wanneer virtuele servers  toegang nodig hebben tot opslagsystemen. Het Virsto One product, bij Virsto One ligt de nadruk op Microsoft’s Hyper-V in plaats van VMware omdat daar al bepaalde functionaliteit voor opslag prestaties aawezig zijn in VMware zegt Virsto CEO Mark Davis.

“Microsoft meer hulp nodig heeft” omdat de virtualisatietechnologie jonger is dan VMware , zegt Davis .

Als we het aan klanten vragen zegt Davis , dan hij hoort een gezamenlijke klacht: “Personen zeggen” we gebruiken graag virtualisatie, maar opslag is het probleemveld .” De werking van opslag op fysieke machines vertalen niet goed naar de virtuele wereld.”

Elke fysieke server is uitgerust met virtuele machines met elk één toegang tot opslag van grote hoeveelheden voor de nodige virtualisatie. Virsto beweert dat het VM schijf verbruik met maar liefst 90 % kan verminderen. Virsto One software , beschikbaar vanaf deze week wordt in de hypervisor en haar interactie met elk type kan met elk type opslag beheert worden, zegt Davis.  Bijvoorbeeld Virsto One zorgt ervoor dat opslagsystemen opeenvolgende lees- en schrijf bewerkingen uitvoeren en niet willekeurige, wat een vermindering van de hoeveelheid tijd die nodig is die door de hoofd schijf moet gebeuren om zijn werk goed te doen.

Virsto vermindert ook de opslag sprawl (verspreiding) door te voorkomen dat bestanden onnodig worden gedupliceerd. Als u 100 exemplaren van Windows hebt, moet niet elk onderdeel van het besturings systeem 100 keer worden opgeslagen. Het Virsto proces om dat te voorkomen is vergelijkbaar met de-duplication maar “noemen we het niet dupliceren – omdat wij niet in de eerste plaats kopieën maken”, zegt Davis.

Thin provisioning, moment opnamen (Snap Shots) , klonen en levende migratie zijn andere functies van de software van Virsto One.

Davis bezette eerder posities bij SUN – en StorageTek, en onlangs was hij CEO van leverancier CreekPath Systems management opslag die door Opsware verkregen werd in 2006.

Hyper-V loopt uiteraard nog wat achter op VMware gebied van de goedkeuring door een weeldwijd publiek, maar “wij ondervinden geen harde tijd in het zoeken naar klanten die enthousiast zijn over Hyper-V”  zegt Davis. “Wij proberen de beste manier om Hyper-V in operationeel en in productie te houden en brengen.”

Crutchfield, een consumenten elektronica detail handelaar in Charlottesville, Va., heeft Virsto getest en plannen om het in productie te nemen. Roger Johnson, technisch specialist voor Crutchfield van de ondernemings systeem groep, zegt hij dat hij skeptisch was over de Virsto claims in eerste instantie , maar zijn tests laten een 33 % prestatie verbetering van de i/o-gegevensdoorvoer mogelijk zien ten opzchte van de andere systeemconfiguraties die zij hebben opgesteld. Bij Crutchfield worden 225 virtuele machines op 11 servers uitgevoerd.

“Ik was bezorgd over hoe het met een groot aantal virtuele machines voor een langere tijd zou doen,” zegt Roger Johnson, maar de resultaten waren “behoorlijk indrukwekkend.”

Virsto is met een financiele injectie van 8.25 miljoen dollar in augustus gestart met Kanaän Partners in het bestuur.

Virsto One kan worden 30 dagen gratis worden geëvalueerd . De Kosten bedragen € 1,250 bij een onbeperkt geldige licenties voor één of twee sockets, € 2500 voor drie of vier sockets en € 5.000 voor onbeperkte sockets.

Is het een hype? Is het een trend?

Is het een hype of is het een trend?

Een veelgebruikt middel waarmee in kaart wordt gebracht of iets meer of minder in de publieke belangstelling staat is de Gartner Hype Cycle. Gartner is een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met IT-onderzoek en -advisering. De Hype Cycle maakt duidelijk hoe een IT-begrip de hele cyclus van belofte tot geaccepteerd product doorloopt, waarbij er altijd sprake is van een tijdelijke terugval.

De Gartner Hype Cycle onderscheidt verschillende fasen in het leven van een technologie.

De eerste fase is de Technology Trigger
De tweede fase is het stadium waarin grote verwachtingen rond het concept ontstaan. Het hoogtepunt van de hype heet de Peak of Inflated Expectations
Vervolgens komt de Trough of Disillusionment (Vallei van Desillusie), de fase van teleurstelling
Uiteindelijk komt er weer een opgaande fase die de Slope of Enlightenment heet
De afsluitende fase is het Plateau of Productivity, de fase waarin de nieuwe technologie productief wordt
Voor de communicatieprofessional is het belangrijk dat hij ontwikkelingen kan plaatsen in het totaal van trends. Ook moet hij duiden wat ze kunnen betekenen voor de maatschappij in het algemeen en de organisatie in het bijzonder. Handig: Gartner produceert ook jaarlijks een Top 10 van Technologies You Can’t Afford to Ignore.

Behalve Gartner zijn er nog andere bronnen om trends te volgen:

TED.com (Tech, Entertain, Design)
Boston Consulting Group
Bitti.nl
Trendwatchers zoals Adjiedj Bakas, Richard Lamb, Justien Marseille, Tony Bosma
Vakbladen zoals Intermediair en de Automatisering Gids
Wetmatigheden zijn blijvende trends. Een blijvende trend is bijvoorbeeld de oplopende snelheid van CPU’s: elk jaar sinds 1971 wordt “de pc” 60% sneller. Ook de bandbreedte van zowel de vaste als de mobiele lijnverbindingen neemt gestaag toe.

Trends in bedrijfsprocessen: SOA
Business Process Management (BPM) maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te meten en te verbeteren.

In de BPM Lifecycle zijn er 3 deelgebieden:

Van model naar simulatie (BPA= Business Process Analysis)
Van implementatie naar gebruik en uitvoering (Business Process Execution / SOA=Service Oriented Architecture)
Van monitoring naar optimalisatie (Business Process Monitoring / BAM=Business Activity Monitoring)

Service Oriented Architecture (SOA) beschrijft de samenwerking tussen applicaties door middel van ‘services’ (diensten). Een service is een welomschreven functie die relevant is voor de organisatie, onafhankelijk van andere services kan worden gecreëerd en los van andere services kan opereren, maar tevens zonder problemen kan samenwerken met andere services.

Bij SOA is:

de ‘service provider’ de applicatie die de service levert
de ‘service broker’ de applicatie die een lijst bijhoudt van service providers en hun services
de ‘service requestor’ een applicatie die in eerste instantie een geschikte service zoekt bij een geschikte service broker. Daarna wordt een beroep gedaan op de service provider voor het verlenen van de service.
Trends in Cloud Computing
SaaS (Software as a Service, verwant aan het vroegere ASP=Application Service Provider) is software die als een online dienst wordt aangeboden. De gebruiker hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract af voor een vast bedrag per maand voor het gebruik. Aanschaf van dure licenties en bijkomende hoge implementatiekosten wordt vermeden. Het gebruikersgemak van SaaS programma’s is hoog, want iedereen met een computer, internet aansluiting en basiskennis van het programma kan er mee aan de slag.

In plaats van een compleet werkend softwarepakket, geeft PaaS (Platform as a Service) een compleet werkend ontwikkel- en runtime-platform.

IaaS (Integration as a Service) tenslotte levert voornamelijk voordelen op bij integratie tussen applicaties van verschillende partijen. Geen van beide bedrijven heeft eigen integratie- en/of datatransformatiesoftware en bijbehorend beheer nodig.

Internet en WWW
Het internet is de benaming voor een zeer groot, over de hele wereld verspreid openbaar netwerk van computernetwerken, waarbij de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. De oorsprong van het internet is terug te voeren tot ARPANET, een in 1969 in de Verenigde Staten gestart netwerk van universiteitsnetwerken dat later ook militaire netwerken met elkaar verbond.

In de volksmond wordt World Wide Web (WWW) ook wel internet genoemd, maar het is niet hetzelfde. WWW staat voor de dienst die documenten volgens een bepaald protocol met unieke webadressen aan elkaar linkt. Andere diensten naast WWW zijn e-mail, FTP en usenet. Het World Wide Web bestaat sinds 1992.

IT-architectuur: OSI, TCP/IP
Het OSI model is een theoretisch model voor netwerkcommunicatie, waarbij elke laag een bepaalde functie van het netwerk voorstelt. Het OSI model bestaat uit 7 lagen. Van onder naar boven:

1.de fysieke laag
2.de datalinklaag
3.de netwerklaag
4.de transportlaag
5.de sessielaag
6.de presentatielaag
7.de applicatielaag

Het gelaagde OSI model wordt wereldwijd gebruikt als referentiemodel voor netwerkcommunicatie.

TCP/IP is een verzamelnaam voor de reeks netwerkprotocollen die voor een grote meerderheid van de netwerkcommunicatie tussen computers instaan. De afkorting staat voor “Transfer Control Protocol/Internet Protocol”. Het internet is het grootste en bekendste TCP/IP-netwerk.

Bij TCP/IP onderscheidt men doorgaans 4 lagen. Opnieuw van onder naar boven:

1.Netwerk interface
2.(Inter)netwerk
3.Transport
4.Applicatie
In een vereenvoudigd lagenmodel gaat men uit van 3 lagen:

1.De fysieke laag (hardware, kabels, bedrading etc.)
2.De logische laag (database applicaties en systemen: wie krijgt toegang tot wat en wat gaat waar naartoe etc.)
3.De contentlaag (inhoud, nieuwsberichten, adressen etc.)
Anno 2010 denkt men er een 4e laag bovenop: de sociale laag (delen van informatie en interactie).

Office-kopers krijgen vanaf 5 maart gratis upgrade

Microsoft levert vanaf 5 maart bij de verkoop van nieuwe Office-pakketten een voucher waarmee een gratis upgrade naar Office 2010 mogelijk is. Dit blijkt uit een te vroeg op het web verschenen mededeling.

Microsoft was nog niet van plan dit ‘technology guarantee’-programma wereldkundig te maken maar Charles van Heusen, een Microsoft-Partner technoloy Specialist, publiceerde de details van het programma in zijn blog. De informatie is in allerijl verwijderd, maar circuleert nog over het internet. Ars technica kwam deze informatie op het spoor.

Microsoft heeft meestal voorafgaand aan de introductie van nieuwe software een actie met een gratis upgrade om te voorkomen dat klanten hun aankoop uitstellen. Volgens de gelekte informatie gaat het Office 2010 voucher programma op 5 maart van start en duurt tot 30 september. Met de voucher kan de nieuwe software gelijk na de introductie in juni van de website van Microsoft worden gehaald. Een versie op CD aanvragen is ook mogelijk tegen een kleine vergoeding.

Microsoft Azure is er in 4 smaken

Windows Azure is in vier smaken verkrijgbaar:
8,52 eurocent per uur computeren, 10,64 eurocent per gigabyte opslag per maand, 0,71 eurocent per 10.000 opslagtransacties, 7,1 eurocent voor het uploaden van 1 gigabyte en 10.64 eurocent voor downloaden van die hoeveelheid. Dat is het minimumtarief waarvoor men in Nederland gebruik kan maken van Microsofts cloudplatform Azure.

Windows Azure wordt op 1 januari 2010 operationeel. Wie meteen instapt, kan een maandje gratis ruiken aan de Microsoft-cloud. Men krijgt wel een rekening, om te laten zien wat het kost, maar die hoeft men niet te betalen.

Anders dan tot nog toe bekend was, blijkt Microsoft zijn clouddiensten in vier maten aan te bieden: small, medium, large en extra large. Het verschil zit in de gegarandeerde hoeveelheid processorkracht en geheugen. Het maatje ‘klein’ garandeert de beschikbaarheid van 1 processor 1,6 gigahertz- met 1,75 gigabyte geheugen. Bij ieder maatje groter wordt dat een factor 2 meer, tot 8 processors met 14 gigabyte geheugen bij Extra Large.

Ook de prijs per uur computertijd verdubbelt met iedere maat groter, naar respectievelijk 17,03 eurocent, 34,05 eurocent en 68,09 eurocent. Wie gebruik wil maken van de cloudversie van de SQL Server-database, moet daar apart voor betalen. De webeditie, met een opslagcapaciteit van maximaal 1 gigabyte, kost 7 euro en 8,5 cent per database per maand, de Business Edition, met 10 gigabyte, 70 euro en 91,3 cent per database per maand.

Microsoft heeft ook speciale aanbiedingen. Bedrijven die een abonnement op MSDN hebben, kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen voor een vast bedrag per maand gebruik te maken van Azure. Meer details vindt men op de Windows Azure-website.

Bij de afname van computertijd garandeert Microsoft een beschikbaarheid van 99,9 procent. Die garantie geldt echter niet voor de kleinste maat. De maat small onderscheidt zich ook doordat die geen hoge input/output-bandbreedte biedt.

Microsofts prijzen zijn aan de hoge kant. Het bedrijf rechtvaardigt die wat hogere prijsstelling vooral met het feit dat Microsoft zijn klanten de werkzaamheden bij het opschalen van de verwerkingsomgeving volledig uit handen neemt. Daarnaast wijst Microsoft op het ontwikkelaarsgemak: met name voor .Net-ontwikkelaars is de stap naar de Azure heel erg klein, en met App Fabric biedt Microsoft bouwblokken waarmee ontwikkelaars basisfunctionaliteit in hun toepassingen kunnen opnemen. Dat kost overigens wel extra: 10,64 eurocent per 10.000 verwerkte berichten voor gebruik van de Service Bus met bouwblokken, en nog eens zo’n bedrag wanneer men ook van de module voor toegangscontrole gebruik wil maken.

Overigens moet men er wel rekening mee houden dat bestaande applicaties niet zonder aanpassingen onder Windows Azure draaien. Later in 2010 wordt dat wel mogelijk, als Microsoft de Virtual Machine Role bij Windows Azure introduceert. Voor het zelf ontwikkelen van applicaties biedt Microsoft wel een ruime keus. Behalve van Microsoft-gereedschappen kan men ook gebruik maken van Eclipse, Java, MySQL, PHP en ZendFramework.

Klanten kunnen wel zelf invloed uitoefenen op de regionale spreiding van hun gegevens in Microsofts cloud. In Europa komen er twee rekencentra voor het bedienen van Azure-klanten, één in Ierland en één in Nederland. Men kan zelf aangeven welk van de rekencentra gebruikt mogen worden.

Microsoft geeft gratis cloud aan wetenschappers

Microsoft en The National Sciende Foundation hebben een contract gesloten dat wetenschappers gratis toegang geeft tot de Azure-cloudomgeving van het bedrijf. De softwaregigant is van plan vergelijkbare contracten te sluiten met andere onderzoeksorganisaties in de wereld.

De onderzoekers kunnen gebruikmaken van de dienstverlening op het Windows Azure platform nadat zij daarvoor een ‘toelage’ hebben gekregen van NSF. Hoeveel geld is gemoeid met het contract is niet bekendgemaakt.

Het contract moet lucht geven aan de druk op de academische rekencentra. Het toenemend gebruik van IT bij het uitvoeren van experimenten in alle wetenschappelijke disciplines levert een zondvloed aan data op. Het Computer & Information Science & Enfgineering (CISE)-onderdeel van NSF sloot in 2008 al cloud-overeenkomsten met Google en IBM.

Volgens NSF is dit derde contract een verrijking omdat het platform aanzienlijk verschilt van de Google en IBM-faciliteiten. Zo maakt het Microsoft cloudplatform gebruik van Windows terwijl de IBM en Google-cloud gebruikmaken van de opensource Hadoop programeerinterface.

NSF benadrukt dat de wetenschappers op een dieper niveau toegang krijgen tot de cloud-diensten van Microsoft dan de reguliere zakelijke gebruikers. Zo krijgen de onderzoekers bijvoorbeeld meer mogelijkheden de softwareomgeving naar hun eigen hand te zetten.

Projecten

Enkele projecten die onderhand zijn:

Voor de Nederlandse chapter van de Amerikaanse “Computer Measurement Group”  is er op LinkedIn een groep aanwezig die zich het NLCMG  noemt.
Hiervoor hebben wij enkele logo design’s gemaakt die kunnen dienen voor de NLCMG chapter.

Creative Commons License
logo ontwerpen NLCMG van Ron J. Buitenhuis is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op www.castlealley.nl.

Ontwerpen die ter beoordeling zijn aangeboden aan de groepsleden:

afb. nlcmg.016

het groeps logo in 252×50 formaat.

afb. nlcmg.015

het groeps logo in 124×50 formaat

afb.nlcmg.008

het groeps logo in 300×45 formaat

afb.nlcmg.004

eerdere ontwerpen 300×45 formaat

afb. nlcmg.002

eerdere ontwerpen in 300×37 formaat

Microsoft biedt Azure-clouddienst in Nederland en België aan

Microsoft breidt zijn cloud-computingdienst Azure per direct uit naar 21 landen, waaronder Nederland en België. Per uur rekenkracht moet 8,5 eurocent worden betaald. Ook de databasedienst SQL Azure is beschikbaar gemaakt.

Microsoft kondigde de uitbreiding aan op het weblog van het bedrijf. In Amerika was de dienst al sinds begin dit jaar beschikbaar. Met Azure kunnen klanten naar behoefte computercapaciteit inkopen, waarbij ze per uur afrekenen. Nederlandse en Belgische gebruikers betalen 8,5 eurocent voor een uur rekenkracht. Voor die prijs huurt een gebruiker een server met één cpu met een kloksnelheid van 1,6GHz, 1,75GB geheugen en 225GB opslag.

Er zijn ook servers met twee, vier of acht processorcores beschikbaar, die over respectievelijk 3,5GB, 7GB en 14GB geheugen en 490GB, 1TB en 2TB opslag beschikken. Wat daarvoor in Nederland en België betaald moet worden is nog niet bekend, in de VS loopt de prijs op tot maximaal 96 dollarcent per uur. Extra opslagruimte kost 10,6 eurocent per gigabyte, terwijl voor de overdracht van gegevens 0,07 eurocent per transactie moet worden betaald.

Microsoft heeft verder de databasedienst SQL Azure gelanceerd. Hiermee kunnen Microsoft SQL Server 2008-databases worden gehuurd. Een database met maximaal 1 gigabyte aan opslagruimte kost 7 euro per maand. Daarnaast moet voor het dataverkeer worden betaald: inkomende gegevens kosten 7 eurocent per gigabyte, terwijl voor uitgaande gegevens 10,6 eurocent per gigabyte moet worden neergeteld.

BRON : Tweakers.net